Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Liên Lạc

 

 

Chuyện Đạo Đức

Thơ:  Công Giáo

   

 
 

Đức Mẹ

Nhạc Hiếu Ca xin nhấn vào

Hiếu Ca

Thánh Ca

Thánh CaVào Đời

Xuân Ca

Giáng Sinh

 

 

 

 

 

     

Thân chào quý Anh Chị

Với những ước mơ hoài bão hoàn thành trang web     

II-Ab_bA-II Thánh Nhạc Karafun để cùng nhau Ngợi Ca tình Thiên Chúa, tôn sùng Thánh Mẫu Maria, chúc tụng các Thánh và Thiên Thần, cùng với những bài Thánh Ca, Hiếu Ca, Tình Ca, Xuân Ca... etc...

II-AbbA-II xin ghi ơn cảm tạ sự hổ trợ, đóng góp của tất cả các anh chị trong phòng Hồng Ân Thiên Chúa, cùng với tất cả ca sĩ, nghệ sĩ đã đóng góp công sức, thiết kế, hòa âm,  thâu thanh tiếng hát vv... để cho trang web:  II-AbbA-II Thánh Nhạc Karafun này có được hôm nay .

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn luôn ban phước lành đổ đầy Hồng Ân Thiên Chúa đến toàn thể tất cả anh chị em.

Xin cảm tạ

II-Ab_bA-II

II-An Bình_Bình An-II

Explore Interesting Images & Funs

Mọi vấn đề liên quan đến trang Web:
II-Ab_bA-II Thánh Nhạc Karafun
Xin quí vị liên lạc đến:

Sailortruong@yahoo.com

10-18-2009 

II-Ab_bA-II và những bài hát trong CD Tập I:
 
1) Làm Dấu
 2) Lặng
 3) Bao La Tình Chúa
 4) Cho Con Vững Tin